Month: July 2023

Movie Review : MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING, PART ONE

“Adrenaline-Filled Dead Reckoning Part One” เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ “Mission: Impossible” ที่มีภาพที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นและการกระทำที่น่าทึ่ง นักแสดง Tom Cruise ยังคงมีพลังงานและความพยุงเสียงในการเล่นบทบาทของเอเธน ฮันท์ เหมือนเดิม ภารกิจในครั้งนี้คือ “Dead Reckoning Part One” เป็นครั้งที่เจ็บป่วยที่สองในเรื่อง “Mission: Impossible” ซึ่งเน้นทำอย่างทรงพลังและไม่ให้เรื่องราวมีความสอดคล้องกัน แต่ไม่มีปัญหาใหญ่เท่าไหร่ เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคก่อนๆ ก็ไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากความเป็นมาของสมาชิกอย่างเชิร์ฟของทุกคนและการกระทำอันน่าตื่นตามดูเป็นอย่างดี ผู้กำกับและนักเขียนบท Christopher…